Na této stránce naleznete pravidelné informační aktuality vydávané starostou obce (čtené v podobě hlášení místního rozhlasu a odesílané ve formě informačních SMS).


  Zpět na aktuální
(8)
  
Archiv
 Rok: 
  2019  
  2020  
  2021  
  2022  
 Měsíc: 
  1
   (0)
  
  2
   (0)
  
  3
   (0)
  
  4
   (0)
  
  5
   (0)
  
  6
   (0)
  
  7
   (0)
  
  8
   (0)
  
  9
   (0)
  
  10
   (1)
  
  11
   (1)
  
  12
   (0)
  

Zadejte prosím rok a měsíc pro zobrazení archivu.

Pozvánka na Velikonoční den - farma Rosecký

Platné od 28.03.2023 do 10.04.2023Sběr nebezpečného odpadu v Sirákově

Platné od 23.03.2023 do 12.04.2023

Vážení občané, ve středu dne 12.04.2023  v době od 15.20 hod do 15.35 hod.  proběhne u prodejny v Sirákově  sběr nebezpečných odpadů.

 V rámci sběru lze odevzdávat  staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všeho druhu, zářivky,  výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize . . . atd.

Žádáme občany, aby odpad přinášeli až v době svozu a předávali přímo osádce vozu, čímž se předejde znečištění obce.

V rámci tohoto svozu nelze odebírat eternit a dehtovou lepenku.


Kontejner na velkoobjemový odpad

Platné od 23.03.2023 do 24.04.2023

Od čtvrtka  20. dubna 2023 do pondělí 24. dubna 2023 bude u prodejny přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejneru patří: lino, koberce, matrace, starý nábytek, deky, umyvadla, dveře, toalety, PVC trubky, drátěné sklo, autosklo  apod.

Do kontejneru nepatří: plasty, veškerý nebezpečný odpad jako barvy, ředidla, oleje, baterie, pneumatiky, eternit, elektropřístroje apod.

Připomínáme : z ukládaného  objemného odpadu  musí občan před uložením do kontejneru nejprve  demontovat vytříditelný odpad (plasty, kov, sklo, papír...) tento uložit  do určených nádob  na tříděný odpad. Tyto materiály  není dovoleno uložit do kontejneru na  velkoobjemový odpad.


Letní vývoz popelnic se směsným komunálním odpadem

Platné od 23.03.2023 do 31.10.2023

Vážení občané, poslední zimní vývoz popelnic proběhne v pondělí dne 27.03.2023.  První letní vývoz popelnic bude proveden v pondělí dne 03.04.2023 a poté bude vývoz prováděn  pravidelně každé další  sudé pondělí.  


Oznámení o vandalství v obci Sirákov

Platné od 12.02.2023 do 31.03.2023

Vážení občané, v posledních dnech v naší obci došlo k vandalismu, ve smyslu posprejování autobusové zastávky, poštovní schránky, kontejneru na sklo, úřední desky a budovy vodojemu (viz. fotografie) nápisem "GHOST". Prosíme tedy občany, kteří budou svědky podobného jednání, nebo ví něco bližšího, aby  o tomto informovali zastupitelé v obci, a tím se předešlo dalšího páchání vandalismu na našem společném majetku.

 


[ZIP] Sprejerstvi (12.02.2023)

Upozornění a varování Policie ČR - Falešný bankéř a internetové investice

Platné od 02.02.2023 do 31.12.2023


[PDF] Prevence_Policie_CR_-_Investice_letak_prevence (02.02.2023) Prohlížeč

Upozornění a varování Policie ČR - Internetové podvody při prodeji zboží na internetu

Platné od 02.02.2023 do 31.12.2023


[PDF] Prevence_Policie_CR_-_Prodej_zbozi_na_internetu (02.02.2023) Prohlížeč

Vývoz popelnic - zimní provoz

Platné od 26.10.2022 do 31.03.2023

Vážení občané, zimní vývoz popelnic na směsný komunální odpad od jednotlivých domů bude prováděn pravidelně jednou týdně  v pondělí. První vývoz  proběhne v pondělí dne 07.11.2022. Tento zimní provoz bude až do konce března roku 2023.