V této sekci naleznete poslední platné informace o současném a plánovaném územním rozvoji obce Sirákov:


1. [PDF] A1 - Textová část (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 272 KB, staženo 3x, naposledy 25.05.2023 19:29:23)
2. [PDF] A2 - Výkres základního členění území (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 469 KB, staženo 10x, naposledy 26.05.2023 15:19:08)
3. [PDF] A3 - Hlavní výkres (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 741 KB, staženo 9x, naposledy 25.05.2023 19:29:24)
4. [PDF] A4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 434 KB, staženo 4x, naposledy 25.05.2023 19:29:25)
5. [PDF] B1 - Koordinační výkres (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 878 KB, staženo 5x, naposledy 25.05.2023 19:29:26)
6. [PDF] B2 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 828 KB, staženo 5x, naposledy 26.05.2023 10:58:45)
7. [PDF] Navrh ZOU 3 UP Sirakov (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 866 KB, staženo 4x, naposledy 25.05.2023 19:29:28)
8. [PDF] Návrh zprávy č. 2 o uplatňování územního plánu Sirákov v uplynulém období (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 165 KB, staženo 4x, naposledy 26.05.2023 15:16:23)
9. [PDF] ZČ2 ÚP Sirákov - čistopis (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 2 MB, staženo 5x, naposledy 25.05.2023 19:29:28)
10. [PDF] Zprava c2 o uplatnovani Sirakov 2020 (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 189 KB, staženo 6x, naposledy 25.05.2023 19:29:31)