GDPR = General Data Policy Regulation = Obecná nařízení pro zásady ochrany dat


Pověřencem pro ochranu osobních údajů Obce Sirákov je Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, advokát, se sídlem Nádražní 21, Žďár nad Sázavou, a lze ho kontaktovat prostřednictvím emailu: GDPR@akkliment.cz.

1. [PDF] GDPR - Czech POINT (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 347 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 09:21:57)
2. [PDF] GDPR - Evidence obyvatel (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 339 KB, staženo 2x, naposledy 29.01.2023 09:42:50)
3. [PDF] GDPR - Hospodaření obce (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 349 KB, staženo 2x, naposledy 29.01.2023 10:56:14)
4. [PDF] GDPR - Matrika (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 343 KB, staženo 2x, naposledy 29.01.2023 09:53:36)
5. [PDF] GDPR - Místní poplatky (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 353 KB, staženo 2x, naposledy 29.01.2023 10:06:27)
6. [PDF] GDPR - Ověřování (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 339 KB, staženo 2x, naposledy 30.01.2023 20:27:54)
7. [PDF] GDPR - Personální (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 350 KB, staženo 2x, naposledy 29.01.2023 09:39:12)
8. [PDF] GDPR - Přestupky (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 346 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 10:27:12)
9. [PDF] GDPR - Sociální služby (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 349 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 10:13:17)
10. [PDF] GDPR - Správní řízení (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 342 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 11:19:57)
11. [PDF] GDPR - Volby (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 344 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 09:06:45)
12. [PDF] GDPR - Vztahy s veřejností (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 349 KB, staženo 3x, naposledy 29.01.2023 23:25:08)
13. [PDF] Informace ke GDPR (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 333 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 10:43:50)
14. [PDF] Námitka proti zpracování osobních údajů (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 338 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 09:19:11)
15. [PDF] Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 325 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 09:13:17)
16. [PDF] Sazebník úhrad (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 129 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 10:16:32)
17. [PDF] Stížnost na zpracování osobních údajů (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 331 KB, staženo 2x, naposledy 29.01.2023 10:40:45)
18. [PDF] Žádost o odstranění osobních údajů (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 346 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 09:14:33)
19. [PDF] Žádost o odstranění osobních údajů (1) (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 346 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 09:18:10)
20. [PDF] Žádost o omezení zpracování osobních údajů (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 329 KB, staženo 2x, naposledy 29.01.2023 16:25:27)
21. [PDF] Žádost o opravu osobních údajů (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 332 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 10:50:51)
22. [PDF] Žádost o přenos osobních údajů (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 333 KB, staženo 3x, naposledy 30.01.2023 16:22:42)
23. [PDF] Žádost o přístup k osobním údajům (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 341 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 10:02:41)
24. [PDF] Zásady ochrany osobních údajů (11.12.2022) Prohlížeč (velikost 417 KB, staženo 1x, naposledy 29.01.2023 09:28:11)