Příjem žádostí a dalších podání

 Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Využít lze některý ze způsobů uvedených níže.

Poštovní adresa

Obecní úřad Sirákov
k rukám starosty
Sirákov 45
592 12 Nížkov

Telefon

Žádat o informace může občan na všeobecném telefonním čísle Obecního úřadu Sirákov:
724 030 019

Fax

Všeobecný faxové číslo Obecního úřadu Sirákov:
———————–

E-mail

Všeobecná adresa elektronické pošty Obecního úřadu Sirákov:
ou@sirakov.cz

Elektronická podatelna

Využít lze i možností elektronické podatelny.