Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Přihlášení k trvalému pobytu
Přihlašovaný občan se musí dostavit osobně na obecní úřad, musí se prokázat platným občanským průkazem a současně musí prokázat vlastnictví bytu nebo domu, kam se chce k trvalému pobytu přihlásit a způsobilost tohoto objektu k bydlení (kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, list vlastnictví, platnou nájemní smlouvu).

V případě, že se dotyčný přihlašuje k někomu, musí se jít přihlásit i s majitelem (domu, bytu), který musí prokázat vlastnictví nemovitosti a její způsobilost k bydlení a podepsat kartu přihlašovaného jako prokázání souhlasu s touto skutečností.

Přihlášenému občanovi je ustřižen u jeho občanského průkazu pravý dolní roh a jako přílohu k občanskému průkazu obdrží „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“.
Občan je povinen do 15 pracovních dnů požádat na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou o vydání nového občanského průkazu.

Vyřízení stavebního povolení – stavba RD, garáže, hospodářské budovy, přístřešku, atd. se provádí na:
Městský úřad Žďár nad Sázavou
odbor stavební
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

telefon: 566 688 111 – spojovatelka
www.zdarns.cz

Vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu se vyřídí na:
Městský úřad Žďár nad Sázavou
odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí (ptejte se na občanské průkazy a pasy nebo evidenci obyvatel)
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

telefon: 566 688 111 – spojovatelka
www.zdarns.cz

Hlášení místního rozhlasu