GDPR

GDPR = General Data Policy Regulation = Obecná nařízení pro zásady ochrany dat

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Obce Sirákov je Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, advokát, se sídlem Nádražní 21, Žďár nad Sázavou, a lze ho kontaktovat prostřednictvím emailu: GDPR@akkliment.cz.

Dokumenty GDPR

Poslední platné verze

    Hlášení místního rozhlasu