GDPR

GDPR = Global Defense Posture Realignment = Změny v globální obraně držitelů (ochrana osobních údajů)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Obce Sirákov je Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, advokát, se sídlem Nádražní 21, Žďár nad Sázavou, a lze ho kontaktovat prostřednictvím emailu: GDPR@akkliment.cz.

Dokumenty GDPR

Poslední platné verze

    Hlášení místního rozhlasu

    Úřední deska