Fotogalerie

Pokud budete pokračovat dále a prohlížet fotografie na webu obce Sirákov umístěné, vyjadřujete tím souhlas s následujícím:

  • Na veškerých organizovaných setkáních konaných obcí nebo organizacemi či spolky k obci patřící bylo na dobře viditelném místě umístěno oznámení přesně znějící ,,Na této veřejné akci budou pořizovány fotomateriály pro účely dokumentační a reprezentační.
  • Fotomateriály byly pořízeny osobou pověřenou Obecním úřadem Sirákov nebo organizacemi či spolky zmocněnými, která byla  označena oranžovou reflexní vestou s nápisem FOTOGRAF.
  • Svojí účastí na veřejných akcích pořádaných Obecním úřadem Sirákov nebo organizacemi či spolky k obci patřícími vyjadřujete souhlas s pořizováním fotomateriálu pro účely dokumentační a reprezentační a jeho vystavení na obecní webové stránky.        

 

Hlášení místního rozhlasu

Úřední deska