Kontejner na velkoobjemový odpad

Od pátku 05. listopadu 2021 do pondělí 08. listopadu 2021 bude u prodejny přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Do kontejneru patří: lino, koberce, matrace, starý nábytek, deky, umyvadla, dveře, toalety, PVC trubky, drátěné sklo, autosklo  apod.

Do kontejneru nepatří: plasty, veškerý nebezpečný odpad jako barvy, ředidla, oleje, baterie, pneumatiky, eternit, elektropřístroje apod.

Připomínáme : z ukládaného  objemného odpadu  musí občan před uložením do kontejneru nejprve  demontovat vytříditelný odpad (plasty, kov, sklo, papír…) tento uložit  do určených nádob  na tříděný odpad. Tyto materiály  není dovoleno uložit do kontejneru na  velkoobjemový odpad.

Hlášení místního rozhlasu

Úřední deska