Kontejnery na BIO odpad – letní provoz

Od dubna jsou již otevřené kontejnery na BIO odpad.  První vývoz bude proveden ve čtvrtek  dne 15.4.2021.  Poté pravidelně každých 14 dní.

Hlášení místního rozhlasu