Svoz nebezpečného odpadu

Vážení občané, v pondělí dne 1.6.2020  v době od 15.50 hod do 16.05 hod.  proběhne u prodejny v Sirákově  sběr nebezpečných odpadů. V rámci sběru lze odevzdávat  staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všeho druhu, zářivky,  výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize . . . atd.
Žádáme občany, aby odpad přinášeli až v době svozu a předávali přímo osádce vozu, čímž se předejde znečištění obce.
V rámci tohoto svozu nelze odebírat eternit a dehtovou lepenku.

Hlášení místního rozhlasu

Úřední deska