Oznámení – MUDr. Hrašková

Od 17. 3. 2020 MUDr. Hrašková přerušuje provoz zubní ordinace z důvodu nedostatku osobních ochranných pracovních
prostředků. Neodkladnou péči poskytne úrazová nemocnice Brno v pracovní dny v době od 18 do 24 hodin.