Informace ohledně povinnosti čipování psů

Od 1.ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem, z čehož vyplývá, že od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa v očkovacím průkazu.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.
Pokud máte zájem o čipování psa, je toto možné u MVDr. Pohanky v Újezdě, v ordinační dobu, pondělí nebo čtvrtek mezi 18-19 hod. nebo se předem můžete objednat na konkrétní dobu na telefonním čísle 775 104 436. Cena 400,-Kč/pes.