Vývoz komunálního odpadu

Od 1.5.2018 bude vývoz komunálního odpadu prováděn v pondělí 1x za 14dní v sudé týdny.